Òran Na Mnà – A Woman’s Song

Price: £12 (including p&p)

Track List

 1. Beannachd Mathar
 2. Baisteachd Breith
 3. In My Arms
 4. Do Mhairi A Nighean and Mairi’s Dance
 5. A Mother’s Parting Blessing
 6. Tri Nithean
 7. Cearcall Mun Ghealaich
 8. Flora And The Primroses
 9. Mo Run Geal Og
 10. No Way Back
 11. A Chlann

Track Previews

Beannachd Mathar
Baisteachd Breith
In My Arms